گسترش همکاری‌های سازمان بهره‌وری آسیایی با نهادهای منطقه‌ای

دکتر ایندرا پرادانا سینگاویناتا، دبیر کل سازمان بهره وری آسیایی (APO) در توکیو با پروفسور تتسویا…

اشتراک گذاری: