گزارش بهره‌وری: راهبردهای تضمین تداوم کسب‌وکارها در اقتصادهای در حال توسعه آسیا

سازمان بهره وری آسیایی، گزارشی با عنوان «راهبردهای تضمین تداوم کسب و کار صنایع کوچک و…

اشتراک گذاری:گزارش بهره‌وری: سیاست‌های بهره‌ورانه برای سالخوردگی آسیا

سازمان بهره وری آسیایی، گزارشی را با عنوان «سیاست‌های بهره‌ورانه برای سالخوردگی آسیا» منتشر کرد. به…

اشتراک گذاری: