گفتگوی بهره‌وری: اجرای کایزن در آفریقا

سازمان بهره وری آسیایی یک گفتگوی بهره وری با موضوع «اجرای کایزن در آفریقا» را با…

اشتراک گذاری: