آموزش بهره‌وری: مدل‌سازی داده‌ها برای بهبود بهره‌وری

سازمان بهره وری آسیایی یک دوره آموزشی خودآموز با عنوان «مدل‌سازی داده‌ها برای بهبود بهره‌وری« ارائه…

اشتراک گذاری: