کاربرد «یادگیری کریستالی» در حل مسائل

«یادگیری کریستالی» یک فرآیند آموزشی برای بهینه‌‌‌سازی فرآیند یادگیری است. این روش که در دهه ۱۹۵۰…

اشتراک گذاری: