مواجهه با GPT به سبک کاسپاروف

نحوه بهره‏‏‌برداری مناسب از تکنولوژی‏‏‌های جدید در آموزش را در نهایت خود انسان تعیین می‌کند. مدارس…

اشتراک گذاری: