«قدرت خوب» مدیرعامل آی‌بی‌ام

جینی رومتی، مدیرعامل سابق آی‏‏‌بی‏‏‌ام از چگونگی تغییرات مثبت در زندگی، کار و جهان می‌گوید آی‌بی‌ام…

اشتراک گذاری: