گفتگوی بهره‌وری: چشم انداز بهره‌وری 2024

سازمان بهره‌وری آسیایی در نخستین گفتگوی بهره‌وری سال 2024 میلادی موضوع چشم‌انداز بهره‌وری در این سال…

اشتراک گذاری: