آموزش بهره‌وری: توسعه گردشگری کشاورزی

سازمان بهره وری آسیایی، دوره آموزشی اینترنتی با عنوان «توسعه گردشگری کشاورزی (Agritourism Business Development) ارائه…

اشتراک گذاری: