گفتگوی بهره‌وری: گردشگری پایدار برای حال و آینده

گفتگوی بهره‌وری با موضوع «گردشگری برای امروز و فردای تایلند» از سوی سازمان بهره‌وری آسیایی برگزار…

اشتراک گذاری:گفتگوی بهره‌وری: تحول گردشگری پس از همه‌گیری

یکی دیگر از گفتگوهای بهره وری سازمان بهره وری آسیایی با موضوع «تحول گردشگری پس از…

اشتراک گذاری: