نگاهی به میزان افزایش دمای جهانی از ۲۰۲۲ تا ۲۱۰۰ بر اساس کشورها + اینفوگرافیک

بسیاری از کارشناسان، اغلب در مورد نیاز به کنترل گرمایش سیاره زمین به ۲ درجه سانتیگراد بالاتر از…

اشتراک گذاری: