گزارش بهره‌وری: از تولید ناب تا هوشمند

سازمان بهره وری آسیایی، گزارشی با عنوان «از تولید ناب تا تولید هوشمند (From Lean to…

اشتراک گذاری:گزارش بهره‌وری: مجموعه ابزار سیاست‌های تنظیمی برای بهبود بهره‌وری

سازمان بهره وری آسیایی، گزارشی را با عنوان «مجموعه ابزار سیاست تنظیمی برای بهبود بهره وری»…

اشتراک گذاری:گزارش «سیمای بهره‌وری ایران ۱۴۰۲» انتشار یافت

گزارش «سیمای بهره‌وری ایران 1402» از سوی سازمان بهره‌وری منتشر شد. به گزارش پایگاه خبری بهره…

اشتراک گذاری:گزارش رویکرد سیستمی به رشد اقتصادی مبتنی بر بهره‌وری منتشر شد

سازمان بهره وری گزارشی را با عنوان «رویکرد سیستمی به رشد اقتصادی مبتنی بر بهره‌وری» را…

اشتراک گذاری:گزارش بهره‌وری: ابزارهای بهره‌ورانه نوسازی کشاورزی پایدار در آسیا

سازمان بهره‌وری آسیایی گزارش را با عنوان «ابزارهای بهره‌ورانه نوسازی کشاورزی پایدار در آسیا (Sustainable Agricultural…

اشتراک گذاری:گزارش بهره‌وری: راهبردهای تضمین تداوم کسب‌وکارها در اقتصادهای در حال توسعه آسیا

سازمان بهره وری آسیایی، گزارشی با عنوان «راهبردهای تضمین تداوم کسب و کار صنایع کوچک و…

اشتراک گذاری:انتشار گزارش «وضعیت بهره‌وری شرکت‌های دولتی در برنامه ششم توسعه»

گزارش «وضعیت بهره‌وری شرکت‌های دولتی در برنامه ششم توسعه (1401-1396)» از سوی سازمان بهره وری منتشر…

اشتراک گذاری:انتشار گزارش «تقویت نتایج ملی ناشی از فناوری‌های دیجیتال جدید» به زبان فارسی

پژوهش «تقویت نتایج ملی ناشی از فناوری‌های دیجیتال جدید» به زبان فارسی از سوی سازمان بهره…

اشتراک گذاری:بازخوانی گزارش «دلیل رشد؛ نگاهی به بهره‌وری آسیایی در 6 دهه اخیر»

یکی از گزارشهایی که سازمان بهره وری آسیایی در سالهای اخیر منتشر کرده، گزارشی با عنوان…

اشتراک گذاری:گزارش بهره‌وری: اکوسیستم‌های نوآوری سازمانی برای افزایش بهره‌وری

سازمان بهره وری آسیایی، گزارشی با عنوان «اکوسیستم‌های نوآوری سازمانی برای افزایش بهره‌وری در کشورهای عضو…

اشتراک گذاری: