قدرت اقتصادی جهانی در سال ۲۰۵۰ بر اساس GDP + اینفو گرافیک

بر اساس گزارش اخیر گلدمن ساکس (شرکت خدمات مالی و بانکداری آمریکایی)، پیش بینی می شود که توازن…

اشتراک گذاری: