برای ارتقای بهره‌وری، همیشه پای 5S در میان است

یک برنامه آموزشی از سوی سازمان بهره وری پاکستان در زمینه بازآموزی مروجان و ارزیابان 5S…

اشتراک گذاری: