تامین مالی پایدار با رویکرد ESG

در یک جمله می‌‌‌توان آینده‌‌ تامین مالی پایدار با رویکرد ESG را مثبت و درخشان ارزیابی…

اشتراک گذاری:سرمایه‌گذاری پایدار ESG

مطالعات و تجزیه و تحلیل بازار سهام نشان می‌دهد که مدیریت خوب ESG موفقیت بلندمدت شرکت‌ها،…

اشتراک گذاری:رشد اقتصادی مسئولانه

دولت‌‌‌ها با تدوین و اجرایی کردن سیاست‌‌‌ها و قوانین در استراتژی‌‌‌های توسعه خود، می‌‌‌توانند کشور را…

اشتراک گذاری:گزارش بهره وری: عوامل محیطی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG) و بهره وری سبز

گزارشی با عنوان «عوامل محیطی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG) و بهره وری سبز: تأثیرات و شایستگی…

اشتراک گذاری:مرکز تعالی ESG در دستور کار APO و KPC

سازمان بهره وری آسیایی (APO) از مرکز بهره وری کره جنوبی (KPC) در ترویج ESG و…

اشتراک گذاری:حلقه مفقوده بین ESG و نوآوری شرکت‌ها

مسائل زیست محیطی، اجتماعی و نظارتی معروف به ESG، به موضوع اصلی برای خیلی از سهامداران…

اشتراک گذاری: