گسترش همکاری‌های APO با نهادهای اروپایی به‌منظور ارتقای بهره‌وری در قاره کهن

در تلاش برای ارتقای ظرفیت‌های رهبری جنبش بهره‌وری در میان اعضای خود، سازمان بهره وری آسیایی…

اشتراک گذاری: