مدیرعامل PayPal: هوش مصنوعی، بهره‌وری یکی از تیم‌های ما را افزایش داده است

جمعی از مدیران عامل شرکت‌های مختلف با حضور در یک کنفرانس مجازی درباره هوش مصنوعی و…

اشتراک گذاری: