سرمایه‌گذاری کامبوج روی استارت‌آپها برای ارتقای بهره‌وری صنایع کوچک و متوسط

مرکز ملی بهره‌وری کامبوج (NPCC) برای رسیدگی به نیاز به حمایت از ایجاد استارت‌آپ‌ها و افزایش…

اشتراک گذاری:حساس به بحران؛ نیازمند حمایت موثر

در چند دهه اخیر ایجاد و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط یکی از ارکان مهم…

اشتراک گذاری: