رشد بهره‌وری با هوش مصنوعی مولد

کسب وکارها چگونه از هوش مصنوعی مولد استفاده میکنند؟ این پرسشی است که هفته نامه «اکونومیست» در گزارش تازه خود مطرح کرده و میگوید: برخی از ابزارهای فناوری، تجربه موفقتری به ارمغان می آورند.

به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز به نقل از فرصت امروز، به نوشته «اکونومیست»، نزدیک به یک سال است که شرکت اوپن ای آی، چت جی پی تی۴ را منتشر کرده که خالقانه ترین روبات سخن پرداز به شمار می رود. در آن زمان، ارزش بازار صنعت فناوری آمریکا ۵۰ درصد افزایش یافت و ارزش سهامداران آن به ۶ تریلیون دلار رسید.

برخی از شرکتهای فناوری اکنون رشد درآمد خود را با افزایش قیمت سهامشان تطبیق میدهند. در ۲۱ فوریه شرکت انویدیا که تراشه های مورد استفاده برای الگوهایی مانند چت جی پی تی۴ را طراحی میکند، نتایج سه ماهه چهارم سال را گزارش کرد و ارزش بازار خود را به ۲ تریلیون دلار رساند.

هیجان هوش مصنوعی همچنین قیمت سهام سایر غولهای فناوری نظیر آلفابت (شرکت مادر گوگل)، آمازون و مایکروسافت (که هزینه زیادی برای توسعه این فناوری میکند) افزایش داده است. همزمان فروش نرم افزارهای هوش مصنوعی توسط فناوریهای بزرگ همچنان اندک باقی مانده است.

در سال گذشته هوش مصنوعی فقط در حدود یکپنجم رشد درآمد آژور (پلتفرم رایانش ابری مایکروسافت( و خدمات مرتبط با آن را در اختیار داشت. در حالی که آلفابت و آمازون میزان فروش مرتبط با هوش مصنوعی خود را فاش نمیکنند، تحلیلگران حدس میزنند که فروش آنها از مایکروسافت کمتر است.

برای حفظ رونق بازار سهام هوش مصنوعی، این شرکتها نهایتا به درآمد جدی و واقعی از فروش خدمات خود نیاز خواهند داشت. کسب وکارها، از بانکها و شرکتهای مشاوره سرمایه گذاری گرفته تا استودیوهای فیلمسازی ناچارند که از ابزارهایی مانند چت جی پی تی در مقیاس بزرگ استفاده کنند. اگرچه شرکتها در اتخاذ هوش مصنوعی مولد محتاط بوده اند، اما حتی گامهای کوچک در این مسیر نشان دهنده تغییر در ماهیت کار دفتری است.

بهره برداری از هوش مصنوعی مولد

پیشرفتهای تکنولوژیکی گذشته بهطور قابل توجهی، کار دفتری را تغییر داد؛ به طوری که در سال ۱۸۸۸ گسترش ماشین تحریر، برخی کارگران را بیکار کرد و اپراتورها را قادر ساخت تا مکاتبات بیشتری را با کیفیت بهتر نسبت به دهها کارمند خودکار به دست انجام دهند.

سپس یک قرن بعد با ظهور کامپیوتر، برخی کارهای اداری سطح پایین حذف شدند و بهره وری کارمندان ماهر افزایش یافت. طبق آمارها، در فاصله دهه ۱۹۷۰ تا ،۱۹۹۰ کامپیوتر نقش مهمی در رشد دو برابری تقاضا برای نیروی کار تحصیلکرده داشت.

رشد و ظهور دورکاری در چند سال گذشته نیز به واسطه همه گیری کرونا، روال روزانه کارمندان اداری را تغییر داده است. آیا هوش مصنوعی مولد میتواند تغییرات عمیق مشابهی ایجاد کند؟ تاریخ نشان میدهد که پیشرفتهای فناوری در بلندمدت بر اقتصاد تاثیر میگذارند.

یک کارگر متوسط در یک شرکت متوسط به زمان نیاز دارد تا به روشهای جدید کار عادت کند؛ مثال دستاوردهای بهره وری از رایانه های شخصی حداقل یک دهه پس از اینکه به طور گسترده در دسترس قرار گرفتند، پدیدار شد. تاکنون هیچ نشانهای از افزایش بهره وری در اقتصاد بهخاطر هوش مصنوعی وجود نداشته است.

براساس نظرسنجی گروه مشاوره بوستون (BCG)، اکثریت مدیران معتقدند که عبور از هیاهوی هوش مصنوعی حداقل دو سال طول میکشد. تحقیقات اخیر الیور وایمن نیز نشان میدهد که اگرچه پذیرش و استفاده از هوش مصنوعی افزایش یافته، اما هنوز منجر به افزایش سطح بهرهوری نشده است.

البته جای تعجبی هم ندارد. در حال حاضر اکثر شرکتها از چت جیپیتی، جمنای گوگل، کوپایلوت مایکروسافت یا سایر ابزارهای مشابه بهطور سیستماتیک استفاده نمیکنند، هرچند کارمندان ممکن است آنها را آزمایش کنند. اداره سرشماری آمریکا در یک نظرسنجی از دهها هزار کسبوکار در مورد استفاده از هوش مصنوعی پرسید.

در اینجا هر دو نوع هوش مصنوعی مولد جدید و انواع ابزارهای قدیمی تر هوش مصنوعی هایی که قبل از سال ۲۰۲۳ برای کارهای مختلفی مثل بهبود نتایج جست وجوی آنالین مورد استفاده قرار میگرفتند، مدنظر بوده است. در ماه فوریه تنها ۵ درصد از مشاغل آمریکایی، چه کوچک و چه بزرگ گزارش دادند که از هوش مصنوعی استفاده میکنند.

۷ درصد دیگر از شرکتها گفتند که قصد دارند ظرف شش ماه آینده از این فناوری بهره گیرند. این ارقام تفاوتهای زیادی را بین صنایع نشان میدهد؛ ۱۷ درصد از شرکتهای صنعت اطلاعات )فناوری و رسانه ها( از هوش مصنوعی برای توسعه محصوالتشان استفاده میکنند؛ در حالی که ۳ درصد از تولیدکنندگان و ۵ درصد از شرکتهای مراقبتهای بهداشتی از این فناوری بهره میبرند.

نتایج این نظرسنجی نشان میدهد که کسب وکارهای کوچکتر نسبت به مشاغل بزرگتر، تمایل بیشتری به پذیرش این فناوری دارند؛ احتماال دلیل این امر، بوروکراسی کمتر نهاده ای کوچکتر برای پذیرش هوش مصنوعی است. در حال حاضر هوش مصنوعی در شرکتهای بزرگ (با بیش از ۲۵۰ کارمند) که منابع لازم برای ایجاد تیمهای اختصاصی هوش مصنوعی را در اختیار دارند، رایجتر است.

نظرسنجی بانک مورگان استنلی از شرکتهای بزرگ نشان میدهد که میزان پروژه های آزمایشی هوش مصنوعی در طول سال ۲۰۲۳ از ۹ درصد به ۲۳ درصد افزایش داشته است.

آزمون و خطای شرکت‌های بزرگ

شرکتهای بزرگ در حال حاضر به شدت درگیر آزمایش هوش مصنوعی برای تعیین رویکردهای درست و تشخیص خوب و بد این فناوری هستند. داده های ایندید (پلتفرم جستوجوی شغل) نشان میدهد که آنها هزاران متخصص هوش مصنوعی را استخدام میکنند.

«جیمی دیمون»، مدیرعامل جیپی مورگان چیس در سال گذشته گفت که این بانک در بیش از ۳۰۰ مورد در تولید از هوش مصنوعی استفاده کرده است. شرکت مشاوره کپجمنای قصد دارد از هوش مصنوعی کالد برای توسعه یک کتابخانه غنی با بیش از ۵۰۰ کتاب مورد استفاده و مرتبط با صنعت استفاده کند. شرکت پیشرو بایر (فعال در تولید مواد شیمیایی آلمانی) نیز در بیش از ۷۰۰ مورد از هوش مصنوعی مولد استفاده میکند

طبق اعلام یکی از شرکتهای مشاوره سرمایه گذاری، این «گسترش موارد استفاده از هوش مصنوعی» را میتوان به سه گروه اصلی شامل ابزارهایی برای کار شرکت، ابزارهایی برای کارمندان با مهارتهای پایین تا متوسط و ابزارهایی برای با ارزشترین کارمندان یک شرکت، دستهبندی کرد.

در این میان، مورد اول رایج تر از بقیه است. به گفته «کریستینا مک الران» از دانشگاه تورنتو، بسیاری از شرکتها اقدامات دیجیتالی سازی استاندارد را به «برنامه های هوش مصنوعی» تغییر نام میدهند تا پیچیده تر ِ ِرستو، ارائه دهنده خدمات فناوری به رستورانها، یک به نظر برسند.

مثال پرستو دستیار هوش مصنوعی مولد را برای دریافت سفارشها در زمان پیک معرفی کرد. اگرچه ۷۰ درصد از این سفارش ها هنوز به کمک انسانی نیاز دارند. شرکت پخش موسیقی اسپاتیفای، یک دیجی مبتنی بر هوش مصنوعی معرفی کرده است. این دیجی آهنگ انتخاب میکند و در حین پخش آنها مانند یک دیجی واقعی جمالتی را میگوید.

از طرفی شرکت تحویل مواد غذایی اینستاکارت، یکی از ابزارهای هوش مصنوعی خود را حذف کرده است؛ زیرا این ابزار پس از دریافت نظرات منفی مشتریان راجع به غذا، از آن غذا تصاویر نامطلوبی تولید میکرد. شرکتهای بزرگ فناوری نیز در حال ادغام پیشرفتهای هوش مصنوعی در خدمات مشتریان خود هستند.

آمازون در حال راهاندازی یک دستیار خرید مبتنی بر هوش مصنوعی به نام روفوس است و گوگل هم هوش مصنوعی را در سرویس نقشه خود ادغام کرده است تا این محصول را فراگیرتر و جذابتر کند.

کاربردهای متنوع هوش مصنوعی

ابزارهایی که کارمندان کم مهارت را هدف قرار می دهند، می توانند در کمترین زمان ممکن، مزایایی ایجاد کنند. برنامه های کاربردی اصلی مانند برنامههای خدمات مشتری، اغلب از فناوری هوش مصنوعی در دسترس استفاده میکنند. بسیاری از سوالات مشتریان ساده هستند و حول مجموعه محدودی از موضوعات می چرخند و فرآیند آموزش چت باتها را ساده میکنند.

برخی از این ابتکارات ممکن است همین حاال هم نتیجه داده باشند. مثال امداکس نرم افزاری را برای کمک به شرکتهای مخابراتی در ارائه صورتحساب و خدمات مشتری ارائه میدهد. به گفته این شرکت، ادغام هوش مصنوعی مولد، زمان رسیدگی به تماسهای مشتریان را به نصف کاهش داده است.

همچنین اسپرینکلر، یک شرکت نرم افزاری گزارش میدهد که یکی از مشتریان کالاهای لوکس آن اخیرا ۲۵ درصد بهبود در امتیازات خدمات مشتری تجربه کرده است. کارهای اداری معمولی، آمادگی پذیرش هوش مصنوعی را پیدا کرده اند.

در میان ۷۰۰ مورد استفاده از هوش مصنوعی در شرکت بایر، کارهای رایج مانند بازیابی داده ها از فایلهای اکسل و تهیه پیشنویس اسناد در ورد برجسته شده است. هوش مصنوعی مولد توسط برخی شرکتها برای اهداف جست وجوی پیشرفته تر نیز استفاده میشود.

به عنوان مثال، در شرکت خدمات مالی نزدک، به بازرسان جرایم مالی در جمع آوری شواهد برای ارزیابی تراکنشهای بانکی مشکوک کمک میکند. به گفته نزدک، این فرآیند که معموال ۳۰ تا ۶۰ دقیقه طول میکشد با کمک هوش مصنوعی مولد فقط ۳ دقیقه زمان میبرد.

ارائه ابزارهای هوش مصنوعی به باارزشترین کارمندان یک شرکت که وظایف پیچیده ای دارند، تاکنون کمتر رایج بوده است، اما در حال افزایش است. به عنوان نمونه، وکال از جمله پذیرندگان اولیه بوده اند. آلناند اوری، یک شرکت حقوقی برجسته با هاروی، یک استارت آپ هوش مصنوعی، همکاری کرد تا سیستمی را توسعه دهند که وکال از آن برای کارهای مختلف مانند بررسی دقیق و تجزیه و تحلیل قرارداد، استفاده کنند.

بانکهای سرمایه گذاری نیز برای خودکارسازی بخشهایی از فرآیند تحقیقات خود به هوش مصنوعی روی آورده اند. در بانک نیویورک ملون یک سیستم هوش مصنوعی، داده ها را یک شبه برای تحلیلگران پردازش میکند و پیشنویسی را در اختیار آنها قرار میدهد تا صبح روز بعد تحلیلگران آنها را اصلاح کنند بنابراین گردش کار آنها را ساده میکند. به طور مشابهی شرکت داروسازی فرانسوی سانوفی از یک اپلیکیشن هوش مصنوعی استفاده میکند تا اطلاعات فوری درباره بسیاری از جنبه های عملیات شرکت را به مدیران ارائه دهد.

راه‌حلی برای توسعه نرم‌افزاری

برخی شرکتها از فناوری هوش مصنوعی برای ساخت راه حلهای نرم افزاری استفاده میکنند. گیتهاب کوپایلوت مایکروسافت، یک ابزار کدنویسی مجهز به هوش مصنوعی، دارای ۱.۳ میلیون مشترک است. آمازون و گوگل هم محصولات رقیبی برای گیتهاب کوپایلوت ارائه داده اند.

ظاهرا اپل هم در حال توسعه ابزاری مشابه است. شرکت فناوری فورتیو گزارش میدهد که شرکتهای تابعه آن شتاب بیش از ۲۰ درصدی را در زمان توسعه نرم افزار از طریق استفاده از هوش مصنوعی مولد تجربه کرده اند. «گیرانتان دیسای»، مدیر اجرایی شرکت نرم افزاری تجاری سرویس نو گفته که گیتهاب کوپایلوت افزایش بهرهوری تک رقمی را برای توس عهدهندگان شرکتش به همراه دارد. علاوه بر این، استارت آپ هندی کانکتیفای با کمک ابزارهای هوش مصنوعی، نسخه های ماهانه اپلیکیشن خود را از ۴ به ۷ افزایش داده است.

بررسی های مایکروسافت نشان میدهد تعداد کمی از افرادی که استفاده از کوپایلوت را شروع کرده اند، تمایل دارند استفاده از آن را متوقف کنند. شرکت شبکه اجتماعی پینترست اعلام کرد که به لطف هوش مصنوعی، میزان ارتباط نتایج جست وجوی کاربران را ۱۰ درصد بهبود بخشیده است.

«بیل ریدی»، مدیرعامل این شرکت گفت که مدلهای جدید به کار گرفته شده ۱۰۰ برابر بزرگتر از مدلهایی هستند که قبال توسط شرکت استفاده میشد. شرکت لوازم آرایشی لورال با پیشرفتهای خود در بتیک (ابزار داخلی طراحی شده برای ارزیابی و بهبود نتایج تبلیغات) توانسته توجه سرمایه گذاران را به خود جلب کند.

لورال ادعا میکند که آن دسته از برندهای زیرمجموعه این شرکت که از بتیک استفاده میکنند، بین ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش بهره وری داشته اند. این بدان معنا نیست که این برندها ۱۰ تا ۱۵ درصد کارمندان کمتری نیاز دارند. مانند انقالبهای تکنولوژیک قبلی، نگرانیها در مورد بحران شغلی ناشی از هوش مصنوعی بیاساس به نظر میرسد.

در حال حاضر به نظر میرسد این فناوری بیش از آنکه مشاغل را حذف کند، فرصتهای شغلی ایجاد کرده است. یک نظرسنجی که توسط بانک اورکور آیاس آی در ماه نوامبر منتشر شد، نشان میدهد تنها ۱۲ درصد از شرکتها معتقد بودند هوش مصنوعی مولد جایگزین نیروی انسانی شده یا در عرض ۱۲ ماه جایگزین خواهد شد.

هرچند برخی از شرکتهای فناوری ادعا میکنند که استخدام یا کاهش کارکنان خود را به دلیل هوش مصنوعی متوقف میکنند، اما شواهد اندکی از افزایش اخراج کارکنان در کشورهای ثروتمند وجود دارد.

ظهورموقعیت‌های جدید اداری هوش مصنوعی مولد اشکال جدیدی از اشتغال اداری را تقویت میکند. شرکتهایی مانند نس تله و کیپیامجی در حال استخدام مهندسین پرامپت هستند که در استخراج پاسخهای ارزشمند از چت باتهای هوش مصنوعی مهارت دارند. مهندسی پرامپت، روشی برای ایجاد فرامین و پرسشهای مناسب است تا ابزارهای هوش مصنوعی بتوانند خروجیها را مطابق هدف ما تولید کنند.

یک شرکت بیمه نیز از مهندسان توضیح پذیر برای درک خروجیهای سیستم هوش مصنوعی استفاده کرده است. در حالی که این پیشرفتها ممکن است فورا در معیارهای بهره وری کلی منعکس نشوند، اما اکنون در حال تغییر شکل وظایف کارکنان اداری هستند.

برخی از نتایج آشکارا مثبت هستند. هوش مصنوعی شرکتها را قادر میسازد تا داده های داخلی، از جمله بررسی عملکرد و سوابق جلسات را دیجیتالی و سازماندهی کنند. پذیرش هوش مصنوعی ممکن است عواقب غیرقابلپیشبینی داشته باشد.

در حالی که ابزارهای کدنویسی هوش مصنوعی به مهندسان نرم افزار در انجام وظایفشان کمک میکنند، گزارش شرکت نرم افزاری گیت کلیر، نشان از کاهش کیفیت کار را در سال گذشته دارد. برنامه نویسان ممکن است از هوش مصنوعی برای تولید یک پیش نویس اولیه استفاده کنند تا آن را مملو از اشکال یا فاقد وضوح بیابند.

در نتیجه ممکن است زمان کمتری را صرف نوشتن کد کنند، اما زمان بیشتری را صرف بررسی و ویرایش آن خواهند کرد. در نتیجه مقدار خروجی کار ممکن است افزایش یابد، اما اثربخشی این خروجی کاهش مییابد؛ زیرا هوش مصنوعی ایمیلها و یادداشتهای بیشتری تولید میکند.

اشتراک گذاری:دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *