آموزش بهره‌وری: زنجیره تامین پایدار، انعطاف‌پذیر و ادغام در زنجیره‌های ارزش جهانی

سازمان بهره وری آسیایی یک دوره آموزشی اینترنتی با عنوان «زنجیره تامین پایدار، انعطاف‌پذیر و ادغام…

اشتراک گذاری:آموزش بهره‌وری: بهره‌وری سبز و سیستم مدیریت یکپارچه

سازمان بهره وری آسیایی یک دوره آموزشی اینترنتی با عنوان «بهره‌وری سبز و سیستم مدیریت یکپارچه»…

اشتراک گذاری:آموزش بهره‌وری: تولید هوشمند پایه در عصر مبتنی بر بلاک‌چین

سازمان بهره وری آسیایی یک دوره آموزشی اینترنتی با عنوان «تولید هوشمند پایه 101 در عصر…

اشتراک گذاری:آموزش بهره‌وری: فناوری‌های دیجیتال برای کشاورزان خرده‌پا

سازمان بهره وری آسیایی یک دوره آموزشی اینترنتی با عنوان «فناوری‌های دیجیتال برای کشاورزان خرده‌پا (Digital…

اشتراک گذاری:آموزش بهره‌وری: بکارگیری دانش علمی برای ارتقای بهره‌وری بخش عمومی

سازمان بهره وری آسیایی یک دوره آموزشی اینترنتی با عنوان «بکارگیری دانش علمی برای بخش عمومی…

اشتراک گذاری:آموزش بهره‌وری: بیمه کشاورزی برای امنیت غذایی

سازمان بهره وری آسیایی یک دوره آموزشی خودآموز با عنوان «بیمه کشاورزی برای امنیت غذایی (…

اشتراک گذاری:آموزش بهره‌وری: تحول بخش خدمات در صنعت 4.0

سازمان بهره وری آسیایی یک دوره آموزشی خودآموز با عنوان «تحول بخش خدمات در صنعت 4.0…

اشتراک گذاری:آموزش بهره‌وری: تحول دیجیتال برای صنایع کوچک و متوسط

سازمان بهره وری آسیایی یک دوره آموزشی خودآموز با عنوان «تحول دیجیتال برای صنایع کوچک و…

اشتراک گذاری: 10 جنبه اثرگذاری آموزش در افزایش بهره‌وری کارکنان

سرمایه‌گذاری در آموزش و توسعه کارکنان می‌تواند منجر به نیروی کار ماهر، باانگیزه و متعهدتر شود…

اشتراک گذاری:آموزش بهره‌وری: اندازه‌گیری بهره‌وری در بخش خدمات

سازمان بهره وری آسیایی یک دوره آموزشی خودآموز با عنوان «اندازه‌گیری بهره‌وری در بخش خدمات» ارائه…

اشتراک گذاری: