تورم در سال 1403 به چه سمت و سویی می‌رود؟

کامران ندری، اقتصاددان می گوید: قیمت‌های حامل انرژی را برای مدت زیادی نمی‌توان پایین نگه داشت…

اشتراک گذاری: